Srce mi puca na komade, a prava istina prosta je, ja živim od ostataka nade, užasno mi nedostaje…


srce-mi-puca-na-komade-a-prava-istina-prosta-ja-ivim-od-ostataka-nade-uasno-mi-nedostaje
srcemipucanakomadepravaistinaprostajaživimodostatakanadeužasnonedostaje…srce mimi pucapuca nana komadeprava istinaistina prostaprosta jeja živimživim odod ostatakaostataka nadeužasno mimi nedostaje…srce mi pucami puca napuca na komadea prava istinaprava istina prostaistina prosta jeja živim odživim od ostatakaod ostataka nadeužasno mi nedostaje…srce mi puca nami puca na komadea prava istina prostaprava istina prosta jeja živim od ostatakaživim od ostataka nadesrce mi puca na komadea prava istina prosta jeja živim od ostataka nade

Nije neophodno da čim živim, živim sretno, ali je neophodno da čim živim, živim časno. -Imanuel Kant
nije-neophodno-da-im-ivim-ivim-sretno-ali-neophodno-da-im-ivim-ivim-asno
Ljudima ne nedostaje snage, nedostaje im volje. -Viktor Igo
ljudima-ne-nedostaje-snage-nedostaje-im-volje
Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina. -Tomas Man
velika-istina-istina-iji-opozit-takoe-istina
Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste. -Bob Marli
ko-ste-vi-da-sudite-ivot-kojim-ivim-znam-da-nisam-savr-i-ne-ivim-da-to-budem-ali-pre-nego-to-pokaete-prstom-u-mene-proverite-da-li-su-vam-ruke-iste
Budući da nisam uopšte mogao saznati poslije čitanja mnogih knjiga i dubokih razmišljanja zašto živim, to me se malo tiče kako živim i još manje koliko ću živjeti. -Ugo Foscolo
budui-da-nisam-uopte-mogao-saznati-poslije-itanja-mnogih-knjiga-i-dubokih-razmiljanja-zato-ivim-to-me-se-malo-tie-kako-ivim-i-jo-manje-koliko-u-ivjeti