Srećni nikad ne razmišljaju o sreći. To je posao za nesrećne. Svi primete sreću u nesreći, a o nesreći u sreći razmišljaju samo blesavi. I iskusni…


sre-nikad-ne-razmiljaju-o-srei-to-posao-za-nesrene-svi-primete-sreu-u-nesrei-a-o-nesrei-u-srei-razmiljaju-samo-blesavi-i-iskusni
Đorđe balaševićsrećninikadnerazmiljajusrećitoposaozanesrećnesviprimetesrećunesrećinesrećisrećisamoblesaviiskusni…srećni nikadnikad nene razmišljajurazmišljaju oo srećije posaoposao zaza nesrećnesvi primeteprimete srećusreću uu nesrećio nesrećinesreći uu srećisreći razmišljajurazmišljaju samosamo blesavii iskusni…srećni nikad nenikad ne razmišljajune razmišljaju orazmišljaju o srećije posao zaposao za nesrećnesvi primete srećuprimete sreću usreću u nesrećia o nesrećio nesreći unesreći u srećiu sreći razmišljajusreći razmišljaju samorazmišljaju samo blesavisrećni nikad ne razmišljajunikad ne razmišljaju one razmišljaju o srećije posao za nesrećnesvi primete sreću uprimete sreću u nesrećia o nesreći uo nesreći u srećinesreći u sreći razmišljajuu sreći razmišljaju samosreći razmišljaju samo blesavisrećni nikad ne razmišljaju onikad ne razmišljaju o srećisvi primete sreću u nesrećia o nesreći u srećio nesreći u sreći razmišljajunesreći u sreći razmišljaju samou sreći razmišljaju samo blesavi

Ima ljudi koji se više raduju tudjoj nesreći, nego svojoj sreći. -Narodne poslovice
ima-ljudi-koji-se-vie-raduju-tudjoj-nesrei-nego-svojoj-srei
Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan. -Jovan Dučić
ene-poinju-bivati-duboko-milosrdne-tek-kad-su-i-same-duboko-nesrene-u-srei-su-bezdune-i-pustoglave-sasvim-obratno-od-mukarca-koji-dobar-samo-kad
Muškarci razmišljaju jedino u kladionicama :)
mukarci-razmiljaju-jedino-u-kladionicama