Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi.


sre-smo-samo-onda-kada-od-sutranjeg-dana-ne-traimo-a-od-dananjega-zahvalnou-primamo-ono-to-nam-nosi
herman hesesrećnismosamoondakadaodsutranjegdananitanetražimodananjegazahvalnoćuprimamoonotonamnosisrećni smosmo samosamo ondaonda kadakada odod sutrašnjegsutrašnjeg danadana ništaništa nene tražimood današnjegadanašnjega sasa zahvalnošćuzahvalnošću primamoprimamo onoono štošto namnam nosisrećni smo samosmo samo ondasamo onda kadaonda kada odkada od sutrašnjegod sutrašnjeg danasutrašnjeg dana ništadana ništa neništa ne tražimoa od današnjegaod današnjega sadanašnjega sa zahvalnošćusa zahvalnošću primamozahvalnošću primamo onoprimamo ono štoono što namšto nam nosisrećni smo samo ondasmo samo onda kadasamo onda kada odonda kada od sutrašnjegkada od sutrašnjeg danaod sutrašnjeg dana ništasutrašnjeg dana ništa nedana ništa ne tražimoa od današnjega saod današnjega sa zahvalnošćudanašnjega sa zahvalnošću primamosa zahvalnošću primamo onozahvalnošću primamo ono štoprimamo ono što namono što nam nosisrećni smo samo onda kadasmo samo onda kada odsamo onda kada od sutrašnjegonda kada od sutrašnjeg danakada od sutrašnjeg dana ništaod sutrašnjeg dana ništa nesutrašnjeg dana ništa ne tražimoa od današnjega sa zahvalnošćuod današnjega sa zahvalnošću primamodanašnjega sa zahvalnošću primamo onosa zahvalnošću primamo ono štozahvalnošću primamo ono što namprimamo ono što nam nosi

Borili smo se i umorili. Sad nam ostaje samo da branimo ono što smo stekli. -Duško Radović
borili-smo-se-i-umorili-sad-nam-ostaje-samo-da-branimo-ono-to-smo-stekli
Patimo onda kada smatramo da pružamo više nego što primamo. Patimo zato što naša ljubav nije prepoznatljiva. Patimo jer ne uspjevamo da nametnemo svoja pravila. -Paulo Koeljo
patimo-onda-kada-smatramo-da-pruamo-vie-nego-to-primamo-patimo-zato-to-naa-ljubav-nije-prepoznatljiva-patimo-jer-ne-uspjevamo-da-nametnemo-svoja