Sreća brže umire nego što nastaje.


srea-bre-umire-nego-to-nastaje
latinske poslovicesrećabržeumirenegotonastajesreća bržebrže umireumire negonego štošto nastajesreća brže umirebrže umire negoumire nego štonego što nastajesreća brže umire negobrže umire nego štoumire nego što nastajesreća brže umire nego štobrže umire nego što nastaje

Retko se umire od gladi. Mnogo češće se boluje i umire od toga što se suviše slatko jede i ne radi.Sreću ćeš brže naći nego je zadržati.Velika je nesreća što se drugi ljudi upinju da i najbolje među nama uvere kako ih smatraju najgorim, i kako je njihova zasluga tašta, a njihovo delo bez vrednosti; ali je još žalosnije što i najbolji među tvorcima ponekad poveruju u takve tuđe reči brže nego u svoju istinu.U bogatstvu srce brže otvrdne nego jaje u ključaloj vodi.Sreća nije slučajna; a nije niti nešto što trebate želeti. Sreća je nešto što sami stvarate.Pre nego što krenete da tražite sreću, proverite možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide.