Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće.


srea-cilj-ivota-vrlina-temelj-sree-korisnost-test-vrline-ako-pametan-ovek-hoe-da-bude-srean-kako-kau-mudraci-on-mora-imati-i-vrlina-jer-bez-vrlina
tomas džefersonsrećaciljživotavrlinatemeljsrećekorisnosttestvrlineakopametančovekhoćedabudesrećankakokažumudracionmoraimativrlinajerbezvrlinanemožebitisreća jeje ciljcilj životavrlina jeje temeljtemelj srećekorisnost jeje testtest vrlineako pametanpametan čovekčovek hoćehoće dada budebude srećankako kažukažu mudracion moramora imatiimati ii vrlinajer bezbez vrlinavrlina nene možemože bitibiti srećesreća je ciljje cilj životavrlina je temeljje temelj srećekorisnost je testje test vrlineako pametan čovekpametan čovek hoćečovek hoće dahoće da budeda bude srećankako kažu mudracion mora imatimora imati iimati i vrlinajer bez vrlinabez vrlina nevrlina ne možene može bitimože biti sreće

Svaki pametan čovek zna da je život lep i da je njegov cilj biti srećan… No, ipak su na kraju samo glupi srećni. Kako to objasniti? -Orhan Pamuk
svaki-pametan-ovek-zna-da-ivot-lep-i-da-njegov-cilj-biti-srean-no-ipak-su-na-kraju-samo-glupi-sre-kako-to-objasniti
Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean
Najveća vrlina je biti mudar, a najveća mudrost je govoriti i činiti istinito, delovati kako to nalaže priroda. -Heraklit
najvea-vrlina-biti-mudar-a-najvea-mudrost-govoriti-i-initi-istinito-delovati-kako-to-nalae-priroda
Jedina vrlina kojom se čovek ne može pohvaliti jeste skromnost. Kad bi se njome pohvalio, više ne bi bio skroman. -Volter
jedina-vrlina-kojom-se-ovek-ne-moe-pohvaliti-jeste-skromnost-kad-bi-se-njome-pohvalio-vie-ne-bi-bio-skroman