Sreća je na strani onoga koji se usudi.


srea-na-strani-onoga-koji-se-usudi
vergilijesrećanastranionogakojiseusudisreća jeje nana stranistrani onogaonoga kojikoji sese usudisreća je naje na stranina strani onogastrani onoga kojionoga koji sekoji se usudisreća je na stranije na strani onogana strani onoga kojistrani onoga koji seonoga koji se usudisreća je na strani onogaje na strani onoga kojina strani onoga koji sestrani onoga koji se usudi

Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli.Pravi prijatelji su oni koji su na našoj strani kada nam se događaju lepe stvari.Ne boj se duke koji laje, nego onoga koji reži.A pouzdaniji je prijatelj onaj koji drugome dobro učini, jer postojanom dobronamernošću teži da u onoga koji je primio dobročinstvo podržava osećanje zahvalnosti.