Sreća nam uvek daje prijatelje, ali nesreća ih proverava.


srea-nam-uvek-daje-prijatelje-ali-nesrea-ih-proverava
francuske poslovicesrećanamuvekdajeprijateljealinesrećaihproveravasreća namnam uvekuvek dajedaje prijateljeali nesrećanesreća ihih proveravasreća nam uveknam uvek dajeuvek daje prijateljeali nesreća ihnesreća ih proveravasreća nam uvek dajenam uvek daje prijateljeali nesreća ih proveravasreća nam uvek daje prijatelje

Sreća kuca samo jedanput, ali nesreća ima puno više strpljenja. -Jonathan Swift
srea-kuca-samo-jedanput-ali-nesrea-ima-puno-vie-strpljenja
Oprezni stotinu puta predje preko vode,a opet je uvek iznova štapom proverava. -Bugarske poslovice
oprezni-stotinu-puta-predje-preko-vodea-opet-uvek-iznova-tapom-proverava
Kad nam se sreća smeši sretnemo prijatelje; kad nam okrene leđa sretnemo lepu ženu. -Kineske poslovice
kad-nam-se-srea-smei-sretnemo-prijatelje-kad-nam-okrene-a-sretnemo-lepu-enu
Kad nam se sreća smiješi sretnemo prijatelje; kad nam okrene leđa sretnemo lijepu ženu. -Kineske poslovice
kad-nam-se-srea-smijei-sretnemo-prijatelje-kad-nam-okrene-a-sretnemo-lijepu-enu
Sreća se rađa iz nesreće, nesreća je skrivena u grudima sreće. -Lao Ce
srea-se-raa-iz-nesree-nesrea-skrivena-u-grudima-sree