Sreća je ono kako se osjećaš kad se ne osjećaš jadno.


srea-ono-kako-se-osjea-kad-se-ne-osjea-jadno
džon lenonsrećaonokakoseosjećakadnejadnosreća jeje onoono kakokako sese osjećašosjećaš kadkad sese nene osjećašosjećaš jadnosreća je onoje ono kakoono kako sekako se osjećašse osjećaš kadosjećaš kad sekad se nese ne osjećašne osjećaš jadnosreća je ono kakoje ono kako seono kako se osjećaškako se osjećaš kadse osjećaš kad seosjećaš kad se nekad se ne osjećašse ne osjećaš jadnosreća je ono kako seje ono kako se osjećašono kako se osjećaš kadkako se osjećaš kad sese osjećaš kad se neosjećaš kad se ne osjećaškad se ne osjećaš jadno

Onaj osecaj kad vidis dete za koje nisi siguran da li je musko ili zensko, i pitas ga kako se zove a ono ti kaze Vanja
onaj-osecaj-kad-vidis-dete-za-koje-nisi-siguran-da-li-musko-ili-zensko-i-pitas-ga-kako-se-zove-a-ono-ti-kaze-vanja
Sreća je poput palate iz bajke koju čuvaju zmajevi. Moramo se boriti kako bismo je osvojili. -Aleksandar Dima
srea-poput-palate-iz-bajke-koju-uvaju-zmajevi-moramo-se-boriti-kako-bismo-osvojili