Sreća je poput onih vrata u bajkama koje čuvaju zmajevi; mi se moramo boriti da je osvojimo.


srea-poput-onih-vrata-u-bajkama-koje-uvaju-zmajevi-mi-se-moramo-boriti-da-osvojimo
aleksandar dimasrećapoputonihvratabajkamakoječuvajuzmajevimisemoramoboritidaosvojimosreća jeje poputpoput onihonih vratavrata uu bajkamabajkama kojekoje čuvajučuvaju zmajevimi sese moramomoramo boritiboriti dada jeje osvojimosreća je poputje poput onihpoput onih vrataonih vrata uvrata u bajkamau bajkama kojebajkama koje čuvajukoje čuvaju zmajevimi se moramose moramo boritimoramo boriti daboriti da jeda je osvojimosreća je poput onihje poput onih vratapoput onih vrata uonih vrata u bajkamavrata u bajkama kojeu bajkama koje čuvajubajkama koje čuvaju zmajevimi se moramo boritise moramo boriti damoramo boriti da jeboriti da je osvojimosreća je poput onih vrataje poput onih vrata upoput onih vrata u bajkamaonih vrata u bajkama kojevrata u bajkama koje čuvajuu bajkama koje čuvaju zmajevimi se moramo boriti dase moramo boriti da jemoramo boriti da je osvojimo

Sreća je poput palate iz bajke koju čuvaju zmajevi. Moramo se boriti kako bismo je osvojili. -Aleksandar Dima
srea-poput-palate-iz-bajke-koju-uvaju-zmajevi-moramo-se-boriti-kako-bismo-osvojili
Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi
Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar, on je i dete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama. -Marija Kiri
naunik-u-svojoj-labaratoriji-nije-samo-tehniar-on-i-dete-koje-se-suoava-prirodnim-fenomenima-koji-ga-toliko-impresioniraju-kao-da-se-radi-o-bajkama
Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar; on je i dijete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama. -Marija Kiri
naunik-u-svojoj-labaratoriji-nije-samo-tehniar-on-i-dijete-koje-se-suoava-prirodnim-fenomenima-koji-ga-toliko-impresioniraju-kao-da-se-radi-o
Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovječanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla. -Marija Kiri
ja-sam-od-onih-koji-razmiljaju-poput-nobela-da-e-ovjeanstvo-iz-novih-otkria-izvui-vie-dobra-nego-zla