Sreća je poput palate iz bajke koju čuvaju zmajevi. Moramo se boriti kako bismo je osvojili.


srea-poput-palate-iz-bajke-koju-uvaju-zmajevi-moramo-se-boriti-kako-bismo-osvojili
aleksandar dimasrećapoputpalateizbajkekojučuvajuzmajevimoramoseboritikakobismoosvojilisreća jeje poputpoput palatepalate iziz bajkebajke kojukoju čuvajučuvaju zmajevimoramo sese boritiboriti kakokako bismobismo jeje osvojilisreća je poputje poput palatepoput palate izpalate iz bajkeiz bajke kojubajke koju čuvajukoju čuvaju zmajevimoramo se boritise boriti kakoboriti kako bismokako bismo jebismo je osvojilisreća je poput palateje poput palate izpoput palate iz bajkepalate iz bajke kojuiz bajke koju čuvajubajke koju čuvaju zmajevimoramo se boriti kakose boriti kako bismoboriti kako bismo jekako bismo je osvojilisreća je poput palate izje poput palate iz bajkepoput palate iz bajke kojupalate iz bajke koju čuvajuiz bajke koju čuvaju zmajevimoramo se boriti kako bismose boriti kako bismo jeboriti kako bismo je osvojili

Sreća je poput onih vrata u bajkama koje čuvaju zmajevi; mi se moramo boriti da je osvojimo. -Aleksandar Dima
srea-poput-onih-vrata-u-bajkama-koje-uvaju-zmajevi-mi-se-moramo-boriti-da-osvojimo
Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Sreća kod inteligentnih ljudi je najređa stvar za koju znam. -Ernest Hemingvej
srea-kod-inteligentnih-ljudi-najrea-stvar-za-koju-znam
Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi. -Roza Parks
ja-verujem-da-smo-mi-ovde-na-zemlji-kako-bismo-iveli-odrastali-i-uradili-sve-to-moemo-kako-bi-zemlja-bila-bolje-mesto-za-sve-ljude-koji-e-moi-da
Mi izmišljamo horore kako bismo uspeli da se nosimo sa stvarnim hororima. -Stiven King
mi-izmiljamo-horore-kako-bismo-uspeli-da-se-nosimo-stvarnim-hororima