Sreća se rađa iz nesreće, nesreća je skrivena u grudima sreće.


srea-se-raa-iz-nesree-nesrea-skrivena-u-grudima-sree
lao cesrećaserađaiznesrećenesrećaskrivenagrudimasrećesreća sese rađarađa iziz nesrećenesreća jeje skrivenaskrivena uu grudimagrudima srećesreća se rađase rađa izrađa iz nesrećenesreća je skrivenaje skrivena uskrivena u grudimau grudima srećesreća se rađa izse rađa iz nesrećenesreća je skrivena uje skrivena u grudimaskrivena u grudima srećesreća se rađa iz nesrećenesreća je skrivena u grudimaje skrivena u grudima sreće

Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće. -Tomas Džeferson
srea-cilj-ivota-vrlina-temelj-sree-korisnost-test-vrline-ako-pametan-ovek-hoe-da-bude-srean-kako-kau-mudraci-on-mora-imati-i-vrlina-jer-bez-vrlina
Sreća kuca samo jedanput, ali nesreća ima puno više strpljenja. -Jonathan Swift
srea-kuca-samo-jedanput-ali-nesrea-ima-puno-vie-strpljenja
Čovek može da izbegne nesreće koje mu Bog šalje, ali nema spasa od onih nesreća koje on sam na sebe navlači lošim životom. -Lav Tolstoj
ovek-moe-da-izbegne-nesree-koje-mu-bog-alje-ali-nema-spasa-od-onih-nesrea-koje-on-sam-na-sebe-navlai-loim-ivotom
Svi ljudi imaju istovjetne sreće i nesreće otkad su postali, a samo luđaci imaju vlastitu sreću. -Jovan Dučić
svi-ljudi-imaju-istovjetne-sree-i-nesree-otkad-su-postali-a-samo-luaci-imaju-vlastitu-sreu