Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja.


srea-smisao-i-svrha-ivota-ceo-cilj-i-kraj-ljudskog-postojanja
aristotelsrećasmisaosvrhaživotaceociljkrajljudskogpostojanjasreća jeje smisaosmisao ii svrhasvrha životaceo ciljcilj ii krajkraj ljudskogljudskog postojanjasreća je smisaoje smisao ismisao i svrhai svrha životaceo cilj icilj i kraji kraj ljudskogkraj ljudskog postojanjasreća je smisao ije smisao i svrhasmisao i svrha životaceo cilj i krajcilj i kraj ljudskogi kraj ljudskog postojanjasreća je smisao i svrhaje smisao i svrha životaceo cilj i kraj ljudskogcilj i kraj ljudskog postojanja

Najviši cilj ljudskog bića je da shvati potpunu ljubav. Ljubav nije u drugome, već u svakom od nas i mi je sami u sebi budimo. Međutim, da bismo je probudili, potreban nam je drugi. Univerzum jedino ima smisao ukoliko imamo nekoga s kim ćemo deliti svoja osećanja.Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće.Sreća je cilj u životu.Sreća nije cilj, već sporedni proizvod.To je misterija ljudskog života, da stare tuge vremenom, postepeno, prerastu u mirne radosti.Roman je tajni centar svieta, religija ili filozofija takođe se obraćaju tom centru, ali ne kroz opisivanje dnevnog ili običnog života, to je ono što čini roman drukčijim. On se bavi smislom života u dubinama dnevnog postojanja. On stavlja normalni život na pijedesetal.