Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja.


srea-smisao-i-svrha-ivota-ceo-cilj-i-kraj-ljudskog-postojanja
aristotelsrećasmisaosvrhaživotaceociljkrajljudskogpostojanjasreća jeje smisaosmisao ii svrhasvrha životaceo ciljcilj ii krajkraj ljudskogljudskog postojanjasreća je smisaoje smisao ismisao i svrhai svrha životaceo cilj icilj i kraji kraj ljudskogkraj ljudskog postojanjasreća je smisao ije smisao i svrhasmisao i svrha životaceo cilj i krajcilj i kraj ljudskogi kraj ljudskog postojanjasreća je smisao i svrhaje smisao i svrha životaceo cilj i kraj ljudskogcilj i kraj ljudskog postojanja

Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće. -Tomas Džeferson
srea-cilj-ivota-vrlina-temelj-sree-korisnost-test-vrline-ako-pametan-ovek-hoe-da-bude-srean-kako-kau-mudraci-on-mora-imati-i-vrlina-jer-bez-vrlina
To je misterija ljudskog života, da stare tuge vremenom, postepeno, prerastu u mirne radosti. -Fjodor Dostojevski
to-misterija-ljudskog-ivota-da-stare-tuge-vremenom-postepeno-prerastu-u-mirne-radosti