Sreća je uvijek i svugdje prisutna. Treba samo biti tu.


srea-uvijek-i-svugdje-prisutna-treba-samo-biti
matija bećkovićsrećauvijeksvugdjeprisutnatrebasamobitisreća jeje uvijekuvijek ii svugdjesvugdje prisutnatreba samosamo bitibiti tusreća je uvijekje uvijek iuvijek i svugdjei svugdje prisutnatreba samo bitisamo biti tusreća je uvijek ije uvijek i svugdjeuvijek i svugdje prisutnatreba samo biti tusreća je uvijek i svugdjeje uvijek i svugdje prisutna

Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče, valja se sjetiti da ona uvijek grije. -Maksim Gorki
ne-moe-se-biti-neprijatelj-vatre-samo-zato-to-ona-ponekad-opee-valja-se-sjetiti-da-ona-uvijek-grije
Treba biti pobednik, svaki klinac može da bude gubitnik. -Čarls Bukovski
treba-biti-pobednik-svaki-klinac-moe-da-bude-gubitnik