Srećan je onaj koji zna uzroke stvari.


srean-onaj-koji-zna-uzroke-stvari
vergilijesrećanonajkojiznauzrokestvarisrećan jeje onajonaj kojikoji znazna uzrokeuzroke stvarisrećan je onajje onaj kojionaj koji znakoji zna uzrokezna uzroke stvarisrećan je onaj kojije onaj koji znaonaj koji zna uzrokekoji zna uzroke stvarisrećan je onaj koji znaje onaj koji zna uzrokeonaj koji zna uzroke stvari

Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. -Vergilije
sretan-onaj-koji-zna-uzroke-stvari
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije. -Napoleon Hil
obrazovan-svaki-onaj-ovek-koji-zna-gde-znanje-kada-mu-ono-potrebno-i-kada-zna-kako-da-organizuje-to-znanje-u-konane-planove-akcije
Čovek se nikad ne pita za uzroke dobrih stvari koje mu se dešavaju. Zanimaju ga samo uzroci rđavih. -Borislav Pekić
ovek-se-nikad-ne-pita-za-uzroke-dobrih-stvari-koje-mu-se-deavaju-zanimaju-ga-samo-uzroci-ravih