Srećem namrštene, tužne, zle i nesrećne ljude. Često mi se pričini da su to sve samoubice kojima je neko platio da žive.


sreem-namrtene-ne-zle-i-nesrene-ljude-esto-mi-se-priini-da-su-to-sve-samoubice-kojima-neko-platio-da-ive
branislav crnčevićsrećemnamrtenetužnezlenesrećneljudeČestomisepričinidasutosvesamoubicekojimanekoplatioživesrećem namrštenezle ii nesrećnenesrećne ljudeČesto mimi sese pričinipričini dada susve samoubicesamoubice kojimakojima jeje nekoneko platioplatio dada živezle i nesrećnei nesrećne ljudeČesto mi semi se pričinise pričini dapričini da susu to svesve samoubice kojimasamoubice kojima jekojima je nekoje neko plationeko platio daplatio da živezle i nesrećne ljudeČesto mi se pričinimi se pričini dase pričini da suda su to svesu to sve samoubicesve samoubice kojima jesamoubice kojima je nekokojima je neko platioje neko platio daneko platio da živeČesto mi se pričini dami se pričini da supričini da su to sveda su to sve samoubicesu to sve samoubice kojimasve samoubice kojima je nekosamoubice kojima je neko platiokojima je neko platio daje neko platio da žive

Koje su dve zle stvari o kojima ljudi najradije razgovaraju? Tuđi greh i svoja pobeda. -Nikolaj Velimirović
koje-su-dve-zle-stvari-o-kojima-ljudi-najradije-razgovaraju-tui-greh-i-svoja-pobeda
Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni. -Francois de La Rochefoucauld
esto-opratamo-onima-koji-nam-dosauju-ali-nikad-ne-moemo-oprostiti-onima-kojima-smo-sami-dosadni
Apsurdno je dijeliti ljude na dobre i zle. Oni su ili dosadni ili zanimljivi. -Oskar Vajld
apsurdno-dijeliti-ljude-na-dobre-i-zle-oni-su-ili-dosadni-ili-zanimljivi
Nacija predstavlja iste ljude koji žive na istom mestu. -Džejms Džojs
nacija-predstavlja-iste-ljude-koji-ive-na-istom-mestu