Srela sam jednog čovjeka i zaljubila se u njega. Zaljubila sam se iz jednog jedinog razloga, od njega ne očekujem ništa.


srela-sam-jednog-ovjeka-i-zaljubila-se-u-njega-zaljubila-sam-se-iz-jednog-jedinog-razloga-od-njega-ne-oekujem
paulo koeljosrelasamjednogčovjekazaljubilasenjegazaljubilaizjedinograzlogaodnjeganeočekujemnitasrela samsam jednogjednog čovjekačovjeka ii zaljubilazaljubila sese uu njegazaljubila samsam sese iziz jednogjednog jedinogjedinog razlogaod njeganjega nene očekujemočekujem ništasrela sam jednogsam jednog čovjekajednog čovjeka ičovjeka i zaljubilai zaljubila sezaljubila se use u njegazaljubila sam sesam se izse iz jednogiz jednog jedinogjednog jedinog razlogaod njega nenjega ne očekujemne očekujem ništasrela sam jednog čovjekasam jednog čovjeka ijednog čovjeka i zaljubilačovjeka i zaljubila sei zaljubila se uzaljubila se u njegazaljubila sam se izsam se iz jednogse iz jednog jedinogiz jednog jedinog razlogaod njega ne očekujemnjega ne očekujem ništasrela sam jednog čovjeka isam jednog čovjeka i zaljubilajednog čovjeka i zaljubila sečovjeka i zaljubila se ui zaljubila se u njegazaljubila sam se iz jednogsam se iz jednog jedinogse iz jednog jedinog razlogaod njega ne očekujem ništa

Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
Ako čovek svakog dana stoji na ivici i gleda u provaliju, jednog dana će i provalija pogledati u njega. -Fridrih Niče
ako-ovek-svakog-dana-stoji-na-ivici-i-gleda-u-provaliju-jednog-dana-e-i-provalija-pogledati-u-njega
Bilo koja sudbina, bez obzira na njenu dužinu i složenost, sastoji se od jednog jedinog trenutka, trenutka u kome čovek jednom za sva vremena shvati ko je. -Horhe Luis Borhes
bilo-koja-sudbina-bez-obzira-na-njenu-inu-i-sloenost-sastoji-se-od-jednog-jedinog-trenutka-trenutka-u-kome-ovek-jednom-za-sva-vremena-shvati-ko