Srećniji je najjednoličniji duh u zdravom telu, od najmudrijeg bolešljivca.


sreniji-najjednoliniji-duh-u-zdravom-telu-od-najmudrijeg-boleljivca
tomas džefersonsrećnijinajjednoličnijiduhzdravomteluodnajmudrijegboleljivcasrećniji jeje najjednoličnijinajjednoličniji duhduh uu zdravomzdravom teluod najmudrijegnajmudrijeg bolešljivcasrećniji je najjednoličnijije najjednoličniji duhnajjednoličniji duh uduh u zdravomu zdravom teluod najmudrijeg bolešljivcasrećniji je najjednoličniji duhje najjednoličniji duh unajjednoličniji duh u zdravomduh u zdravom telusrećniji je najjednoličniji duh uje najjednoličniji duh u zdravomnajjednoličniji duh u zdravom telu

Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu. -Homer
zdravlje-to-zdrav-duh-u-zdravom-telu
Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, srećnom temperamentu, vedrom umu i zdravom telu. -Artur Šopenhauer
izvor-nae-sree-u-subjektivnim-osobinama-plemenitom-karakteru-poduzetnom-duhu-srenom-temperamentu-vedrom-umu-i-zdravom-telu
Bolje je zdravom u sirotinji, nego li bogatom u bolesti. -Hrvatske poslovice
bolje-zdravom-u-sirotinji-nego-li-bogatom-u-bolesti
jel si ti ko majmun na grani u mom telu zri? :D
jel-ti-ko-majmun-na-grani-u-mom-telu-zri-d