Srećno oženjen je samo onaj čovek koji razume svaku reč koju njegova žena nije rekla.


sreno-oenjen-samo-onaj-ovek-koji-razume-svaku-re-koju-njegova-ena-nije-rekla
alfred hičkoksrećnooženjensamoonajčovekkojirazumesvakurečkojunjegovaženanijereklasrećno oženjenoženjen jeje samosamo onajonaj čovekčovek kojikoji razumerazume svakusvaku rečreč kojukoju njegovanjegova ženažena nijenije reklasrećno oženjen jeoženjen je samoje samo onajsamo onaj čovekonaj čovek kojičovek koji razumekoji razume svakurazume svaku rečsvaku reč kojureč koju njegovakoju njegova ženanjegova žena niježena nije reklasrećno oženjen je samooženjen je samo onajje samo onaj čoveksamo onaj čovek kojionaj čovek koji razumečovek koji razume svakukoji razume svaku rečrazume svaku reč kojusvaku reč koju njegovareč koju njegova ženakoju njegova žena nijenjegova žena nije reklasrećno oženjen je samo onajoženjen je samo onaj čovekje samo onaj čovek kojisamo onaj čovek koji razumeonaj čovek koji razume svakučovek koji razume svaku rečkoji razume svaku reč kojurazume svaku reč koju njegovasvaku reč koju njegova ženareč koju njegova žena nijekoju njegova žena nije rekla

U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica. -Jovan Dučić
u-najveem-broju-sluajeva-ljubomoran-ovek-to-onaj-koji-veruje-da-ena-jaa-od-njega-i-da-joj-on-nije-dovoljan-stoga-ljubomora-samo-jedan-strah-a
Dosada je jedna jedina reč, kratka reč, koja ima samo šest slova, ali njen doživljaj je cela knjiga koju čovek za života ne bi mogao prelistati, pa ni na brzinu. -Karlo Bini
dosada-jedna-jedina-re-kratka-re-koja-ima-samo-slova-ali-njen-doivljaj-knjiga-koju-ovek-za-ivota-ne-bi-mogao-prelistati-pa-na-brzinu
Skroman čovek je srećan i kada mu kažete samo lepu reč, a neskroman nije da mu poklonite ceo svet…
skroman-ovek-srean-i-kada-mu-kaete-samo-lepu-re-a-neskroman-nije-da-mu-poklonite-ceo-svet