Sretan je onaj koji zna uzroke stvari.


sretan-onaj-koji-zna-uzroke-stvari
vergilijesretanonajkojiznauzrokestvarisretan jeje onajonaj kojikoji znazna uzrokeuzroke stvarisretan je onajje onaj kojionaj koji znakoji zna uzrokezna uzroke stvarisretan je onaj kojije onaj koji znaonaj koji zna uzrokekoji zna uzroke stvarisretan je onaj koji znaje onaj koji zna uzrokeonaj koji zna uzroke stvari

Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se. -Ovidije
sretan-ovjek-koji-razbio-lance-koji-nanose-bol-umu-onaj-koji-konano-prestao-brinuti-se
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina