Sretan je onaj čovek koji sedi u svojoj kući.


sretan-onaj-ovek-koji-sedi-u-svojoj-kui
latinske poslovicesretanonajčovekkojisedisvojojkućisretan jeje onajonaj čovekčovek kojikoji sedisedi uu svojojsvojoj kućisretan je onajje onaj čovekonaj čovek kojičovek koji sedikoji sedi usedi u svojoju svojoj kućisretan je onaj čovekje onaj čovek kojionaj čovek koji sedičovek koji sedi ukoji sedi u svojojsedi u svojoj kućisretan je onaj čovek kojije onaj čovek koji sedionaj čovek koji sedi učovek koji sedi u svojojkoji sedi u svojoj kući

Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se. -Ovidije
sretan-ovjek-koji-razbio-lance-koji-nanose-bol-umu-onaj-koji-konano-prestao-brinuti-se
Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. -Vergilije
sretan-onaj-koji-zna-uzroke-stvari
Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata: To je relativnost. -Albert Ajnštajn
kad-ovek-sedi-jedan-sat-lepom-devojkom-to-vam-se-ini-kao-minut-ali-neka-sedi-jednu-minutu-na-vruoj-pei-to-e-od-jednog-sata-to-relativnost
Sretan je onaj što može izbjeći opasnosti, ali je daleko sretniji onaj ko je izbjegao skandale. -Latinske poslovice
sretan-onaj-to-moe-izbjei-opasnosti-ali-daleko-sretniji-onaj-ko-izbjegao-skandale