Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se.


sretan-ovjek-koji-razbio-lance-koji-nanose-bol-umu-onaj-koji-konano-prestao-brinuti-se
ovidijesretančovjekkojirazbiolancenanosebolumuonajkonačnoprestaobrinutisesretan jeje čovjekčovjek kojikoji jeje razbiorazbio lancelance kojikoji nanosenanose bolbol umuonaj kojikoji jeje konačnokonačno prestaoprestao brinutibrinuti sesretan je čovjekje čovjek kojičovjek koji jekoji je razbioje razbio lancerazbio lance kojilance koji nanosekoji nanose bolnanose bol umuonaj koji jekoji je konačnoje konačno prestaokonačno prestao brinutiprestao brinuti sesretan je čovjek kojije čovjek koji ječovjek koji je razbiokoji je razbio lanceje razbio lance kojirazbio lance koji nanoselance koji nanose bolkoji nanose bol umuonaj koji je konačnokoji je konačno prestaoje konačno prestao brinutikonačno prestao brinuti sesretan je čovjek koji jeje čovjek koji je razbiočovjek koji je razbio lancekoji je razbio lance kojije razbio lance koji nanoserazbio lance koji nanose bollance koji nanose bol umuonaj koji je konačno prestaokoji je konačno prestao brinutije konačno prestao brinuti se

Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. -Vergilije
sretan-onaj-koji-zna-uzroke-stvari
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Mrtav je pred Njim onaj koji je grešnik, koji se ne kaje i koji u Njega ne veruje. -Patrijarh Pavle
mrtav-pred-njim-onaj-koji-grenik-koji-se-ne-kaje-i-koji-u-njega-ne-veruje