Sreću i dugu ne vidimo iznad naše vlastite kuće, već samo iznad tudje.


sreu-i-dugu-ne-vidimo-iznad-nae-vlastite-kue-ve-samo-iznad-tudje
nemačka poslovicasrećudugunevidimoiznadnaevlastitekućevećsamotudjesreću ii dugudugu nene vidimovidimo iznadiznad našenaše vlastitevlastite kućeveć samosamo iznadiznad tudjesreću i dugui dugu nedugu ne vidimone vidimo iznadvidimo iznad našeiznad naše vlastitenaše vlastite kućeveć samo iznadsamo iznad tudjesreću i dugu nei dugu ne vidimodugu ne vidimo iznadne vidimo iznad naševidimo iznad naše vlastiteiznad naše vlastite kućeveć samo iznad tudjesreću i dugu ne vidimoi dugu ne vidimo iznaddugu ne vidimo iznad našene vidimo iznad naše vlastitevidimo iznad naše vlastite kuće

Um je poput sante leda - pluta sa samo jednom sedminom iznad površine vode. -Sigmund Frojd
um-poput-sante-leda-pluta-samo-jednom-sedminom-iznad-povrine-vode
Pušenje ne skraćuje samo cigaru, već i tvoj život, a po cigari to i vidimo. -Poslovice korisnika
puenje-ne-skrauje-samo-cigaru-ve-i-tvoj-ivot-a-po-cigari-to-i-vidimo