~Sta je poljubac? To je zarka zelja da se udahne delic voljene osobe. ~*Samo Jedan Poljubac Resawa Swe.* ;)


sta-poljubac-to-zarka-zelja-da-se-udahne-delic-voljene-osobe-samo-jedan-poljubac-resawa-swe
~stapoljubactozarkazeljadaseudahnedelicvoljeneosobe~samojedanpoljubacresawaswe~sta jeje poljubacje zarkazarka zeljazelja dada sese udahneudahne delicdelic voljenevoljene osobe~*samo jedanjedan poljubacpoljubac resawa~sta je poljubacje zarka zeljazarka zelja dazelja da seda se udahnese udahne delicudahne delic voljenedelic voljene osobe~*samo jedan poljubacjedan poljubac resawaje zarka zelja dazarka zelja da sezelja da se udahneda se udahne delicse udahne delic voljeneudahne delic voljene osobe~*samo jedan poljubac resawaje zarka zelja da sezarka zelja da se udahnezelja da se udahne delicda se udahne delic voljenese udahne delic voljene osobe

Najlepsi jastuk je rame voljene osobe :)
najlepsi-jastuk-rame-voljene-osobe
Tesko je bez voljene osobe, kada je ne vidimo 24 sata srce se oseca praznim i beznacajnim, i kada vidite tu osobu na kratak tren, srce se seti sta je njegov ...
tesko-bez-voljene-osobe-kada-ne-vidimo-24-sata-srce-se-oseca-praznim-i-beznacajnim-i-kada-vidite-osobu-na-kratak-tren-srce-se-seti-sta-njegov
Sreća je biti manje nesretan od drugih. - Jedan ima jednu ruku u gipsu, a drugi obje. - Jedan je dobio blizance - drugi petorke. - Jedan je pokraden - drugi je uhvaćeni lopov. -Matija Bećković
srea-biti-manje-nesretan-od-drugih-jedan-ima-jednu-ruku-u-gipsu-a-drugi-obje-jedan-dobio-blizance-drugi-petorke-jedan-pokraden-drugi-uhvaeni
Zdrav covek ima hiljadu zelja a bolestan samo jednu: da juri pokemone
zdrav-covek-ima-hiljadu-zelja-a-bolestan-samo-jednu-da-juri-pokemone