Sta je sreca? Kad padnes i niko te ne vidii :)


sta-sreca-kad-padnes-i-niko-te-ne-vidii
stasrecakadpadnesnikotenevidiista jeje srecakad padnespadnes ii nikoniko tete nene vidiista je srecakad padnes ipadnes i nikoi niko teniko te nete ne vidiikad padnes i nikopadnes i niko tei niko te neniko te ne vidiikad padnes i niko tepadnes i niko te nei niko te ne vidii

Sta je sreca u nesreci?Sta je strpljenje? Kad zasadis cvarak i cekas da nikne svinja! :DŠta je najbrže na svetu? Biolog: – Najbrži je treptaj oka. To se dogodi, a da niko i ne zna da se dogodilo. Fizičar: – Najbrža je svetlost. Kad ...kad nekoga sreca prati onda mu se i vepar oprasiU ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.Cenzura dovodi do logične krajnosti u kojoj niko više ne sme da čita nijednu knjigu sem onih koje niko ne želi da čita.