Stalni i strpljivi trud je potreban da bi se razvio dobar karakter.


stalni-i-strpljivi-trud-potreban-da-bi-se-razvio-dobar-karakter
heraklitstalnistrpljivitrudpotrebandabiserazviodobarkarakterstalni ii strpljivistrpljivi trudtrud jeje potrebanpotreban dada bibi sese razviorazvio dobardobar karakterstalni i strpljivii strpljivi trudstrpljivi trud jetrud je potrebanje potreban dapotreban da bida bi sebi se razviose razvio dobarrazvio dobar karakterstalni i strpljivi trudi strpljivi trud jestrpljivi trud je potrebantrud je potreban daje potreban da bipotreban da bi seda bi se razviobi se razvio dobarse razvio dobar karakterstalni i strpljivi trud jei strpljivi trud je potrebanstrpljivi trud je potreban datrud je potreban da bije potreban da bi sepotreban da bi se razvioda bi se razvio dobarbi se razvio dobar karakter

Za pobedu je potreban talenat, za ponavljanje rezultata potreban je karakter. -Džon Vuden
za-pobedu-potreban-talenat-za-ponavljanje-rezultata-potreban-karakter
Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban. -Maksim Gorki
drugi-ljudi-ive-bez-tebe-i-bez-tebe-provedu-ivot-zar-misli-da-nekome-potreban-nisi-ti-hljeb-tap-i-nikom-nisi-potreban
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-retko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je rijetko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-rijetko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Prema sreći treba da se odnosimo kao prema zdravlju; da uživamo u njoj kad je dobro, da budemo strpljivi kad je loša. -Francois de La Rochefoucauld
prema-srei-treba-da-se-odnosimo-kao-prema-zdravlju-da-uivamo-u-njoj-kad-dobro-da-budemo-strpljivi-kad-loa