Stalno posmatram kolika je neosetljivost osetljivih ljudi prema osetljivosti njihovih bližnjih.


stalno-posmatram-kolika-neosetljivost-osetljivih-ljudi-prema-osetljivosti-njihovih-blinjih
ivo andrićstalnoposmatramkolikaneosetljivostosetljivihljudipremaosetljivostinjihovihbližnjihstalno posmatramposmatram kolikakolika jeje neosetljivostneosetljivost osetljivihosetljivih ljudiljudi premaprema osetljivostiosetljivosti njihovihnjihovih bližnjihstalno posmatram kolikaposmatram kolika jekolika je neosetljivostje neosetljivost osetljivihneosetljivost osetljivih ljudiosetljivih ljudi premaljudi prema osetljivostiprema osetljivosti njihovihosetljivosti njihovih bližnjihstalno posmatram kolika jeposmatram kolika je neosetljivostkolika je neosetljivost osetljivihje neosetljivost osetljivih ljudineosetljivost osetljivih ljudi premaosetljivih ljudi prema osetljivostiljudi prema osetljivosti njihovihprema osetljivosti njihovih bližnjihstalno posmatram kolika je neosetljivostposmatram kolika je neosetljivost osetljivihkolika je neosetljivost osetljivih ljudije neosetljivost osetljivih ljudi premaneosetljivost osetljivih ljudi prema osetljivostiosetljivih ljudi prema osetljivosti njihovihljudi prema osetljivosti njihovih bližnjih

Sto volim kad prema djubretu ispadnem covek..Cisto da mu pokazem kolika je razlika izmedju nas! :)
sto-volim-kad-prema-djubretu-ispadnem-covekcisto-da-mu-pokazem-kolika-razlika-izmedju-nas
Sto volim kad prema djubretu ispadnem covek… Cisto da mu pokazem kolika je razlika izmedju nas
sto-volim-kad-prema-djubretu-ispadnem-covek-cisto-da-mu-pokazem-kolika-razlika-izmedju-nas
Sarkazam- posljednje utočište skromnih i čestitih ljudi u  situacijama kada se privatnost  njihovih duša nasilno napadne. -Fjodor Dostojevski
sarkazam-posljednje-utoite-skromnih-i-estitih-ljudi-u-situacijama-kada-se-privatnost-njihovih-a-nasilno-napadne
Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, samim tim su strožiji prema sebi. -Lav Nikolajevič Tolstoj
to-manje-ljudi-znaju-o-loim-delima-drugih-ljudi-samim-tim-su-stroiji-prema-sebi