Stalno se žališ kako ti dolazi konj, a princ nikako – Možda zato što si kobila,a ne princeza! :D


stalno-se-ali-kako-ti-dolazi-konj-a-princ-nikako-moda-zato-to-kobilaa-ne-princeza-d
stalnosežalikakotidolazikonjprincnikakomoždazatotokobilaaneprincezastalno sese žališžališ kakokako titi dolazidolazi konjprinc nikakonikako –– moždamožda zatozato štošto sine princezastalno se žališse žališ kakožališ kako tikako ti dolaziti dolazi konja princ nikakoprinc nikako –nikako – možda– možda zatomožda zato štozato što sistalno se žališ kakose žališ kako tižališ kako ti dolazikako ti dolazi konja princ nikako –princ nikako – moždanikako – možda zato– možda zato štomožda zato što sistalno se žališ kako tise žališ kako ti dolazižališ kako ti dolazi konja princ nikako – moždaprinc nikako – možda zatonikako – možda zato što– možda zato što si

Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet. -Miroslav Mika Antić
ne-pitaj-me-kako-sam-saznao-sta-misli-moda-sam-ponekad-bio-ti-moda-ti-pomalo-bila-ja-moda-smo-zajedno-bili-ceo-svet
Prvi si princ što je bajku upropastio …
prvi-princ-to-bajku-upropastio
Samo zato što nešto ne radi onako kako si planirao ne znači da je to i neupotrebljivo. -Tomas Edison
samo-zato-to-neto-ne-radi-onako-kako-planirao-ne-znai-da-to-i-neupotrebljivo
I sva sreća koja me je zadesila bila je samo zato što sam kockice bacio kako treba. -Čarls Bukovski
i-sva-srea-koja-me-zadesila-bila-samo-zato-to-sam-kockice-bacio-kako-treba
Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi. -Marsel Prust
naa-ljubav-prema-drugima-ne-slabi-zato-to-su-oni-mrtvi-ve-zato-to-umiremo-mi