Stalno se krećite napred, jer akcija stvara impuls, a impuls stvara nepredvidive mogućnosti.


stalno-se-kreite-napred-jer-akcija-stvara-impuls-a-impuls-stvara-nepredvidive-mogunosti
nik vujičićstalnosekrećitenapredjerakcijastvaraimpulsimpulsnepredvidivemogućnostistalno sese krećitekrećite napredjer akcijaakcija stvarastvara impulsimpuls stvarastvara nepredvidivenepredvidive mogućnostistalno se krećitese krećite napredjer akcija stvaraakcija stvara impulsa impuls stvaraimpuls stvara nepredvidivestvara nepredvidive mogućnostistalno se krećite napredjer akcija stvara impulsa impuls stvara nepredvidiveimpuls stvara nepredvidive mogućnostia impuls stvara nepredvidive mogućnosti

Čitanje bez razmišljanja stvara nesređen duh, a razmišljanje bez čitanja stvara čoveka neuravnoteženim. -Konfučije
itanje-bez-razmiljanja-stvara-nesre-duh-a-razmiljanje-bez-itanja-stvara-oveka-neuravnoteenim
Voli onog ko je dobar a ne lep,jer dobrota čuda stvara a lepota razočara.
voli-onog-ko-dobar-a-ne-lepjer-dobrota-uda-stvara-a-lepota-razoara
Kao što veroispovest ne stvara čoveka, nego čovek veroispovest, tako ni ustav ne stvara narod, nego narod ustav. -Karl Marks
kao-to-veroispovest-ne-stvara-oveka-nego-ovek-veroispovest-tako-ustav-ne-stvara-narod-nego-narod-ustav
Skladnost u mišljenu stvara prijateljstvo. -Demokrit
skladnost-u-miljenu-stvara-prijateljstvo
Skladnost u mišljenju stvara prijateljstvo. -Demokrit
skladnost-u-miljenju-stvara-prijateljstvo