Stara tuga, usled velike tajne života ljudskog, potpuno prelazi u tihu i umilnu radost.


stara-tuga-usled-velike-tajne-ivota-ljudskog-potpuno-prelazi-u-tihu-i-umilnu-radost
fjodor dostojevskistaratugausledveliketajneživotaljudskogpotpunoprelazitihuumilnuradoststara tugausled velikevelike tajnetajne životaživota ljudskogpotpuno prelaziprelazi uu tihutihu ii umilnuumilnu radostusled velike tajnevelike tajne životatajne života ljudskogpotpuno prelazi uprelazi u tihuu tihu itihu i umilnui umilnu radostusled velike tajne životavelike tajne života ljudskogpotpuno prelazi u tihuprelazi u tihu iu tihu i umilnutihu i umilnu radostusled velike tajne života ljudskogpotpuno prelazi u tihu iprelazi u tihu i umilnuu tihu i umilnu radost

Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja. -Aristotel
srea-smisao-i-svrha-ivota-ceo-cilj-i-kraj-ljudskog-postojanja
To je misterija ljudskog života, da stare tuge vremenom, postepeno, prerastu u mirne radosti. -Fjodor Dostojevski
to-misterija-ljudskog-ivota-da-stare-tuge-vremenom-postepeno-prerastu-u-mirne-radosti
Žena je najviši podstrek ljudskog stvaranja: ona stoji u zenitu muškarčeve misli i akcije, i njoj se duguju sve lepote i veličine ljudskog genija. -Jovan Dučić
ena-najvii-podstrek-ljudskog-stvaranja-ona-stoji-u-zenitu-mukareve-misli-i-akcije-i-njoj-se-duguju-sve-lepote-i-veliine-ljudskog-genija
Najljepši je užitak i najveća radost života osjećati da si ljudima potreban i drag. -Maksim Gorki
najljepi-uitak-i-najvea-radost-ivota-osjeati-da-ljudima-potreban-i-drag