Starac je čovek koji je dovršio svoj ručak i gleda druge kako jedu.


starac-ovek-koji-dovrio-svoj-ruak-i-gleda-druge-kako-jedu
onore de balzakstaracčovekkojidovriosvojručakgledadrugekakojedustarac jeje čovekčovek kojikoji jeje dovršiodovršio svojsvoj ručakručak ii gledagleda drugedruge kakokako jedustarac je čovekje čovek kojičovek koji jekoji je dovršioje dovršio svojdovršio svoj ručaksvoj ručak iručak i gledai gleda drugegleda druge kakodruge kako jedustarac je čovek kojije čovek koji ječovek koji je dovršiokoji je dovršio svojje dovršio svoj ručakdovršio svoj ručak isvoj ručak i gledaručak i gleda drugei gleda druge kakogleda druge kako jedustarac je čovek koji jeje čovek koji je dovršiočovek koji je dovršio svojkoji je dovršio svoj ručakje dovršio svoj ručak idovršio svoj ručak i gledasvoj ručak i gleda drugeručak i gleda druge kakoi gleda druge kako jedu

Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli. -Sokrat
ljudi-koji-malo-vrede-ive-kako-bi-jeli-i-pili-dok-ljudi-koji-istinski-vrede-jedu-i-piju-kako-bi-iveli
Ja sam bezvredan i siromašan čovek koji se trudi u toj umetnosti koju mu je dao njegov Gospodar kako bi produžio svoj život koliko god je to moguće. -Mikelanđelo Buonaroti
ja-sam-bezvredan-i-siromaan-ovek-koji-se-trudi-u-toj-umetnosti-koju-mu-dao-njegov-gospodar-kako-bi-produio-svoj-ivot-koliko-god-to-mogue
Zdrav čovek ne muči druge. Oni koji su mučeni po principu se pretvaraju u mučitelje. -Karl Gustav Jung
zdrav-ovek-ne-mui-druge-oni-koji-su-mueni-po-principu-se-pretvaraju-u-muitelje
Pesnik je čovek kao i svi, zidar koji gradi svoj zid: graditelj vrata i prozora. -Nikanor Para
pesnik-ovek-kao-i-svi-zidar-koji-gradi-svoj-zid-graditelj-vrata-i-prozora
Boks je kada puno belaca gleda dva crnca kako prebijaju jedan drugog. -Muhamed Ali
boks-kada-puno-belaca-gleda-dva-crnca-kako-prebijaju-jedan-drugog
Kao što se po jednoj ovci ne gleda čitavo stado, tako se i po jednom čovjeku ne gleda čitav narod. -Poslovice korisnika
kao-to-se-po-jednoj-ovci-ne-gleda-itavo-stado-tako-se-i-po-jednom-ovjeku-ne-gleda-itav-narod