Starost, bolest i sirotinja, ujedinjene, to su neosporno najveća i konačna katastrofa jedne ljudske sudbine.


starost-bolest-i-sirotinja-ujedinjene-to-su-neosporno-najvea-i-konana-katastrofa-jedne-ljudske-sudbine
jovan dučićstarostbolestsirotinjaujedinjenetosuneospornonajvećakonačnakatastrofajedneljudskesudbinebolest ii sirotinjasu neospornoneosporno najvećanajveća ii konačnakonačna katastrofakatastrofa jednejedne ljudskeljudske sudbinebolest i sirotinjasu neosporno najvećaneosporno najveća inajveća i konačnai konačna katastrofakonačna katastrofa jednekatastrofa jedne ljudskejedne ljudske sudbinesu neosporno najveća ineosporno najveća i konačnanajveća i konačna katastrofai konačna katastrofa jednekonačna katastrofa jedne ljudskekatastrofa jedne ljudske sudbinesu neosporno najveća i konačnaneosporno najveća i konačna katastrofanajveća i konačna katastrofa jednei konačna katastrofa jedne ljudskekonačna katastrofa jedne ljudske sudbine

Oko lepote su uvek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi. -Ivo Andrić
oko-lepote-su-uvek-ili-mrak-ljudske-sudbine-ili-sjaj-ljudske-krvi
Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kad je zlo veća bolest od gube? Guba je bolest tela, a zlo je bolest duše. -Nikolaj Velimirović
zavidi-li-ko-gubavome-ne-zavidi-zato-onda-poneko-zavidi-zlome-kad-zlo-vea-bolest-od-gube-guba-bolest-tela-a-zlo-bolest-e
Levica i desnica ujedinjene nikad neće biti pobeđene. -Nikanor Para
levica-i-desnica-ujedinjene-nikad-nee-biti-pobeene