Starost i siromaštvo, jedna od ove dvije nevolje je dovoljna.


starost-i-siromatvo-jedna-od-ove-dvije-nevolje-dovoljna
kineske poslovicestarostsiromatvojednaodovedvijenevoljedovoljnastarost ii siromaštvojedna odod oveove dvijedvije nevoljenevolje jeje dovoljnastarost i siromaštvojedna od oveod ove dvijeove dvije nevoljedvije nevolje jenevolje je dovoljnajedna od ove dvijeod ove dvije nevoljeove dvije nevolje jedvije nevolje je dovoljnajedna od ove dvije nevoljeod ove dvije nevolje jeove dvije nevolje je dovoljna

Starost i siromaštvo - jedna od dve nevolje je sasvim dovoljna. -Kineske poslovice
starost-i-siromatvo-jedna-od-dve-nevolje-sasvim-dovoljna
Laži su tako plodne da je dovoljna samo jedna, a već ih je na hiljade. -Maksim Gorki
lai-su-tako-plodne-da-dovoljna-samo-jedna-a-ve-ih-na-hiljade
Pozdrav za momke kojima je jedna devojka dovoljna! Takodje pozdrav za devojke koje znaju to da cene!
pozdrav-za-momke-kojima-jedna-devojka-dovoljna-takodje-pozdrav-za-devojke-koje-znaju-to-da-cene
Život, tako-zvani je kratka epizoda između dvije velike misterije koje su u biti jedna. -Carl Jung
ivot-takozvani-kratka-epizoda-izmeu-dvije-velike-misterije-koje-su-u-biti-jedna
Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu. -Han Suyin
ljubav-izmeu-dva-bia-moe-znaiti-samo-to-da-se-dvije-e-priblie-prepoznaju-se-te-tite-i-tjee-jedna-drugu
Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija, te dvije riječi nemaju množinu. -Antoine de Rivarol
postoji-samo-jedan-moral-kao-to-postoji-samo-jedna-geometrija-te-dvije-rijei-nemaju-mnoinu