Starost nema veze s tim koliko imaš godina, već koliko se staro osećaš.


starost-nema-veze-s-tim-koliko-ima-godina-ve-koliko-se-staro-osea
gabrijel garsija markesstarostnemavezetimkolikoimagodinavećsestaroosećastarost nemanema vezeveze ss timtim kolikokoliko imašimaš godinaveć kolikokoliko sese starostaro osećašstarost nema vezenema veze sveze s tims tim kolikotim koliko imaškoliko imaš godinaveć koliko sekoliko se starose staro osećašstarost nema veze snema veze s timveze s tim kolikos tim koliko imaštim koliko imaš godinaveć koliko se starokoliko se staro osećašstarost nema veze s timnema veze s tim kolikoveze s tim koliko imašs tim koliko imaš godinaveć koliko se staro osećaš

Skidaju se lik i riba. Lik pita: A koliko ti imaš godina? Trinaest. Trinaest?! Ma m’rš napolje! Ijao, ijao, što smo sujeverni! :P
skidaju-se-lik-i-riba-lik-pita-a-koliko-ti-ima-godina-trinaest-trinaest-ma-mr-napolje-ijao-ijao-to-smo-sujeverni-p
Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima. -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Starost je dobra samo u četiri slučaja; staro drvo najbolje gori, staro vino je najbolje za piće, starim prijatelji se najviše veruje, a stari pisci se najbolje čitaju. -Fransis Bejkon
starost-dobra-samo-u-etiri-sluaja-staro-drvo-najbolje-gori-staro-vino-najbolje-za-pie-starim-prijatelji-se-najvie-veruje-a-stari-pisci-se-najbolje
Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku. -Paulo Koeljo
premrla-od-straha-kad-ga-vidjela-da-joj-prilazi-strepei-da-ne-sazna-koliko-ga-voli-koliko-ga-ekala-koliko-sanjala-da-ga-uhvati-za-ruku