Statis veze:Nemam slobodnog vremena za sada


statis-vezenemam-slobodnog-vremena-za-sada
statisvezenemamslobodnogvremenazasadaslobodnog vremenavremena zaza sadaslobodnog vremena zavremena za sadaslobodnog vremena za sada

Status veze: Nigde veze, al’ nema veze, jer da ima veze bilo bi bezveze… :DNemam ja vremena da celu noc mislim na tebe, sutra se rano ustaje…Laku noc xDStatuz veze: Ucim, nemam vremena.status veze…nemam vremena pripremam zimnicu….Uvek sam izbegavao da odgovorim na ono radoznalo pitanje A u kakvom ste odnosu sada? Jer ni nas dvoje nismo znali. Bili smo ranije u vezi bez veze, ...Uvijek sam izbjegavao da odgovorim na ono radoznalo pitanje A u kakvom ste odnosu sada? Jer ni nas dvoje nismo znali. Bili smo ranije u vezi bez veze, ...