Status veze – Jednog volim a ostale zajebavam HAHAHAHAHAHA. :P


status-veze-jednog-volim-a-ostale-zajebavam-hahahahahaha-p
statusvezejednogvolimostalezajebavamhahahahahahastatus vezeveze –– jednogjednog volimostale zajebavamzajebavam hahahahahahastatus veze –veze – jednog– jednog volimvolim a ostalea ostale zajebavamostale zajebavam hahahahahahastatus veze – jednogveze – jednog volimjednog volim a ostalevolim a ostale zajebavama ostale zajebavam hahahahahahastatus veze – jednog volim– jednog volim a ostalejednog volim a ostale zajebavamvolim a ostale zajebavam hahahahahaha

Status veze : Čekam da shvati da ga volim..:)
status-veze-ekam-da-shvati-da-ga-volim
Status veze: Nigde veze, al’ nema veze, jer da ima veze bilo bi bezveze… :D
status-veze-nigde-veze-al-nema-veze-jer-da-ima-veze-bilo-bi-bezveze-d
Status veze: Lajkujemo se ;)
status-veze-lajkujemo-se
Status veze: Zajebano u pm!
status-veze-zajebano-u-pm
Status veze: Zagorela
status-veze-zagorela
Status veze : I ♥ radijator
status-veze-i-radijator