Status veze: U vezi sa slobodom dok nas ljubav ne rastavi..


status-veze-u-vezi-slobodom-dok-nas-ljubav-ne-rastavi
statusvezevezislobodomdoknasljubavnerastavistatus vezeu vezivezi sasa slobodomslobodom dokdok nasnas ljubavljubav nene rastaviu vezi savezi sa slobodomsa slobodom dokslobodom dok nasdok nas ljubavnas ljubav neljubav ne rastaviu vezi sa slobodomvezi sa slobodom doksa slobodom dok nasslobodom dok nas ljubavdok nas ljubav nenas ljubav ne rastaviu vezi sa slobodom dokvezi sa slobodom dok nassa slobodom dok nas ljubavslobodom dok nas ljubav nedok nas ljubav ne rastavi

Status veze: U vezi sa slatkišima, dok nas vaga ne rastavi.
status-veze-u-vezi-slatkiima-dok-nas-vaga-ne-rastavi
Status veze: U vezi sa hranom
status-veze-u-vezi-hranom
Status veze: Mi smo u tajnoj vezi. Toliko tajnoj, da cak ni on ne zna da smo u vezi. :D
status-veze-mi-smo-u-tajnoj-vezi-toliko-tajnoj-da-cak-on-ne-zna-da-smo-u-vezi-d
Status veze: Moje stikle i ja smo vec godinu dana u vezi!
status-veze-moje-stikle-i-ja-smo-vec-godinu-dana-u-vezi
Status veze: Nigde veze, al’ nema veze, jer da ima veze bilo bi bezveze… :D
status-veze-nigde-veze-al-nema-veze-jer-da-ima-veze-bilo-bi-bezveze-d
Uvek sam izbegavao da odgovorim na ono radoznalo pitanje A u kakvom ste odnosu sada? Jer ni nas dvoje nismo znali. Bili smo ranije u vezi bez veze, ...
uvek-sam-izbegavao-da-odgovorim-na-ono-radoznalo-pitanje-a-u-kakvom-ste-odnosu-sada-jer-nas-dvoje-nismo-znali-bili-smo-ranije-u-vezi-bez-veze