Stavila sam da mi pokazuje prognozu za Floridu na telefonu. Ova naša me deprimira …


stavila-sam-da-mi-pokazuje-prognozu-za-floridu-na-telefonu-ova-naa-me-deprimira
stavilasamdamipokazujeprognozuzafloridunatelefonuovanaamedeprimirastavila samsam dada mimi pokazujepokazuje prognozuprognozu zaza floridufloridu nana telefonuova našanaša meme deprimiradeprimira …stavila sam dasam da mida mi pokazujemi pokazuje prognozupokazuje prognozu zaprognozu za floriduza floridu nafloridu na telefonuova naša menaša me deprimirame deprimira …stavila sam da misam da mi pokazujeda mi pokazuje prognozumi pokazuje prognozu zapokazuje prognozu za floriduprognozu za floridu naza floridu na telefonuova naša me deprimiranaša me deprimira …stavila sam da mi pokazujesam da mi pokazuje prognozuda mi pokazuje prognozu zami pokazuje prognozu za floridupokazuje prognozu za floridu naprognozu za floridu na telefonuova naša me deprimira …

Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok
Stavila u opis OSMJEH a zubi joj ko lanac od motorke
stavila-u-opis-osmjeh-a-zubi-joj-ko-lanac-od-motorke
Amerikanci ne razumeju da naša zemlja nije samo Kuba; naša zemlja je celokupno čovečanstvo. -Fidel Kastro
amerikanci-ne-razumeju-da-naa-zemlja-nije-samo-kuba-naa-zemlja-celokupno-oveanstvo
Ovo nije banana republika. Ovde nema korupcije. Ova zemlja je srećna kopija Raja. Ili barem fotokopija. -Nikanor Para
ovo-nije-banana-republika-ovde-nema-korupcije-ova-zemlja-srena-kopija-raja-ili-barem-fotokopija