Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac.


stavio-sam-joj-ruku-ispod-brade-i-pokuao-vrlo-nespretno-da-joj-okrenem-glavu-prema-meni-nikada-nisam-bio-oputen-u-takvim-situacijama-onda-sam-joj-dao
Čarls bukovskistaviosamjojrukuispodbradepokuaovrlonespretnodaokrenemglavupremameninikadanisambiooputentakvimsituacijamaondadaolaganipoljubacstavio samsam jojjoj rukuruku ispodispod bradebrade ii pokušaopokušao vrlovrlo nespretnonespretno dada jojjoj okrenemokrenem glavuglavu premaprema meninikada nisamnisam biobio opuštenopušten uu takvimtakvim situacijamaonda samsam jojjoj daodao laganilagani poljubacstavio sam jojsam joj rukujoj ruku ispodruku ispod bradeispod brade ibrade i pokušaoi pokušao vrlopokušao vrlo nespretnovrlo nespretno danespretno da jojda joj okrenemjoj okrenem glavuokrenem glavu premaglavu prema meninikada nisam bionisam bio opuštenbio opušten uopušten u takvimu takvim situacijamaonda sam jojsam joj daojoj dao laganidao lagani poljubac

Htela je da joj poklonim ceo svet. Ja sam to i ucinio – poklonio sam joj globus. :)
htela-da-joj-poklonim-ceo-svet-ja-sam-to-i-ucinio-poklonio-sam-joj-globus
Blizina tog čoveka bila je vrlo opasna. Osetila je njegov miris - i dopao joj se; osetila jer njegov dodir i dopao joj se, i shvatila je da ga je čekala - to joj se nije dopalo. -Paulo Koeljo
blizina-tog-oveka-bila-vrlo-opasna-osetila-njegov-miris-i-dopao-joj-se-osetila-jer-njegov-dodir-i-dopao-joj-se-i-shvatila-da-ga-ekala-to-joj-se
Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...
znao-sam-da-joj-se-polako-uvlaim-pod-kou-jo-jedna-klinka-mislio-sam-lako-e-pasti-na-svaku-moju-re-uvukao-sam-joj-se-pod-kou-tiho-lopovskim
Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve. -Đorđe Balašević
nikad-nisam-prevario-nasmejao-sam-za-tri-ivota-poklonio-sam-joj-lani-malom-zlatnom-gitarom-ali-nisam-voleo-neka-mi-bog-oprosti-a-ipak-govorila-da