Stid kada nestane ne ume da se vrati.


stid-kada-nestane-ne-ume-da-se-vrati
tacitstidkadanestaneneumedasevratistid kadakada nestanenestane nene umeume dada sese vratistid kada nestanekada nestane nenestane ne umene ume daume da seda se vratistid kada nestane nekada nestane ne umenestane ne ume dane ume da seume da se vratistid kada nestane ne umekada nestane ne ume danestane ne ume da sene ume da se vrati

Tek svatis koliko ti je neko znacio kada te osobe nestane i kad svatis da nista ne mozes da vratis! :(
tek-svatis-koliko-ti-neko-znacio-kada-te-osobe-nestane-i-kad-svatis-da-nista-ne-mozes-da-vratis
Bilo je noći kada mi je baš trebao neko,  ko ne pita ništa, a ume sve.
bilo-noi-kada-mi-ba-trebao-neko-ko-ne-pita-a-ume-sve
Više vredi onaj koji ume slušati, nego onaj koji ume govoriti. -Kineske poslovice
vie-vredi-onaj-koji-ume-sluati-nego-onaj-koji-ume-govoriti