Stid je seme svih vrlina.


stid-seme-svih-vrlina
nemačka poslovicastidsemesvihvrlinastid jeje semeseme svihsvih vrlinastid je semeje seme svihseme svih vrlinastid je seme svihje seme svih vrlinastid je seme svih vrlina

Lenjost je početak svih poroka, kruna svih vrlina.Od svih vrlina najteže je postići poniznost, ništa ne umire teže od želje za dobrim mišljenjem o sebi.Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo.Stid kada nestane ne ume da se vrati.Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće.Stid je veliki licemer, najteže izgovori ono na šta najviše misli.