Sto sam Bože tako proklet? Jučer sexy danas opet xD


sto-sam-boe-tako-proklet-juer-sexy-danas-opet-xd
stosambožetakoprokletjučersexydanasopetxdsto samsam božebože takotako prokletjučer sexysexy danasdanas opetopet xdsto sam božesam bože takobože tako prokletjučer sexy danassexy danas opetdanas opet xdsto sam bože takosam bože tako prokletjučer sexy danas opetsexy danas opet xdsto sam bože tako prokletjučer sexy danas opet xd

Ako govorim, proklinju me, ako šutim, proklet sam. -Viktor Igo
ako-govorim-proklinju-me-ako-utim-proklet-sam
Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan. -Džejms Džojs
ja-sam-sutra-ili-neki-drugi-budui-dan-ono-to-sam-spremio-danas-ja-sam-danas-ono-to-sam-spremio-jue-ili-neki-prethodni-dan
Don’t worry, be sexy! : )
dont-worry-be-sexy
Ja sam ranije ustupala svoje mesto, ali sam danas posebno umorna. Umorna sam od svog posla krojačice i bola koji osećam u duši. -Roza Parks
ja-sam-ranije-ustupala-svoje-mesto-ali-sam-danas-posebno-umorna-umorna-sam-od-svog-posla-krojaice-i-bola-koji-oseam-u-i