Sto vekova ću ovako da te volim, užasno da te volim, sav od paperja i sav od zla. Beži zato dok možeš.


sto-vekova-u-ovako-da-te-volim-uasno-da-te-volim-sav-od-paperja-i-sav-od-zla-bei-zato-dok-moe
miroslav mika antićstovekovaćuovakodatevolimužasnosavodpaperjazlabežizatodokmožesto vekovavekova ćuću ovakoovako dada tete volimužasno dada tete volimsav odod paperjapaperja ii savsav odod zlabeži zatozato dokdok možešsto vekova ćuvekova ću ovakoću ovako daovako da teda te volimužasno da teda te volimsav od paperjaod paperja ipaperja i savi sav odsav od zlabeži zato dokzato dok možešsto vekova ću ovakovekova ću ovako daću ovako da teovako da te volimužasno da te volimsav od paperja iod paperja i savpaperja i sav odi sav od zlabeži zato dok možešsto vekova ću ovako davekova ću ovako da teću ovako da te volimsav od paperja i savod paperja i sav odpaperja i sav od zla

Sto volim kad prema djubretu ispadnem covek… Cisto da mu pokazem kolika je razlika izmedju nas
sto-volim-kad-prema-djubretu-ispadnem-covek-cisto-da-mu-pokazem-kolika-razlika-izmedju-nas
Sto volim kad prema djubretu ispadnem covek..Cisto da mu pokazem kolika je razlika izmedju nas! :)
sto-volim-kad-prema-djubretu-ispadnem-covekcisto-da-mu-pokazem-kolika-razlika-izmedju-nas