Sto volim kad prema djubretu ispadnem covek..Cisto da mu pokazem kolika je razlika izmedju nas! :)


sto-volim-kad-prema-djubretu-ispadnem-covekcisto-da-mu-pokazem-kolika-razlika-izmedju-nas
stovolimkadpremadjubretuispadnemcovekcistodamupokazemkolikarazlikaizmedjunassto volimvolim kadkad premaprema djubretudjubretu ispadnemda mumu pokazempokazem kolikakolika jeje razlikarazlika izmedjuizmedju nassto volim kadvolim kad premakad prema djubretuprema djubretu ispadnemda mu pokazemmu pokazem kolikapokazem kolika jekolika je razlikaje razlika izmedjurazlika izmedju nassto volim kad premavolim kad prema djubretukad prema djubretu ispadnemda mu pokazem kolikamu pokazem kolika jepokazem kolika je razlikakolika je razlika izmedjuje razlika izmedju nassto volim kad prema djubretuvolim kad prema djubretu ispadnemda mu pokazem kolika jemu pokazem kolika je razlikapokazem kolika je razlika izmedjukolika je razlika izmedju nas

Sto volim kad prema djubretu ispadnem covek… Cisto da mu pokazem kolika je razlika izmedju nas
sto-volim-kad-prema-djubretu-ispadnem-covek-cisto-da-mu-pokazem-kolika-razlika-izmedju-nas
Velika je razlika da li je covek u pustinji,ili pustinja u coveku!!! ^_^
velika-razlika-da-li-covek-u-pustinjiili-pustinja-u-coveku
Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim. -Demokrit
jedina-razlika-izmedju-bogataa-i-siromaha-u-tome-to-se-siromah-nada-sledeem-obroku-dok-bogata-zaokupljen-prethodnim
Stalno posmatram kolika je neosetljivost osetljivih ljudi prema osetljivosti njihovih bližnjih. -Ivo Andrić
stalno-posmatram-kolika-neosetljivost-osetljivih-ljudi-prema-osetljivosti-njihovih-blinjih
Sto vekova ću ovako da te volim, užasno da te volim, sav od paperja i sav od zla. Beži zato dok možeš. -Miroslav Mika Antić
sto-vekova-u-ovako-da-te-volim-uasno-da-te-volim-sav-od-paperja-i-sav-od-zla-bei-zato-dok-moe
Kako volim kad onako pocnemo da se gubimo na sred ulice, kad svi bulje u nas, a mi se jos uvek valjamo od smeha :D ♥
kako-volim-kad-onako-pocnemo-da-se-gubimo-na-sred-ulice-kad-svi-bulje-u-nas-a-mi-se-jos-uvek-valjamo-od-smeha-d