Strah dolazi nakon učinjenog zločina i to je njegova kazna.


strah-dolazi-nakon-uinjenog-zloina-i-to-njegova-kazna
volterstrahdolazinakonučinjenogzločinatonjegovakaznastrah dolazidolazi nakonnakon učinjenogučinjenog zločinazločina ije njegovanjegova kaznastrah dolazi nakondolazi nakon učinjenognakon učinjenog zločinaučinjenog zločina ii to jeje njegova kaznastrah dolazi nakon učinjenogdolazi nakon učinjenog zločinanakon učinjenog zločina izločina i to jei to je njegovastrah dolazi nakon učinjenog zločinadolazi nakon učinjenog zločina iučinjenog zločina i to jezločina i to je njegovai to je njegova kazna

Strah ide do tačke gde počinje neizbežno, nakon toga gubi svaku smisao. I sve što nam ostaje je nada da smo doneli ispravnu odluku. -Paulo Koeljo
strah-ide-do-ke-gde-poinje-neizbeno-nakon-toga-gubi-svaku-smisao-i-sve-to-nam-ostaje-nada-da-smo-doneli-ispravnu-odluku
Najčešće svoje mišljenje o ljudima formiram nakon deset sekundi nakon što ih sretnem – i jako ga retko menjam. -Margaret Tačer
najee-svoje-miljenje-o-ljudima-formiram-nakon-deset-sekundi-nakon-to-ih-sretnem-i-jako-ga-retko-menjam
Ko prvi devojci, njegova devojka. Ko poslednji devojci, njegova žena. -Duško Radović
ko-prvi-devojci-njegova-devojka-ko-poslednji-devojci-njegova-ena