Strah ide do tačke gde počinje neizbežno, nakon toga gubi svaku smisao. I sve što nam ostaje je nada da smo doneli ispravnu odluku.


strah-ide-do-ke-gde-poinje-neizbeno-nakon-toga-gubi-svaku-smisao-i-sve-to-nam-ostaje-nada-da-smo-doneli-ispravnu-odluku
paulo koeljostrahidedotačkegdepočinjeneizbežnonakontogagubisvakusmisaosvetonamostajenadadasmodoneliispravnuodlukustrah ideide dodo tačketačke gdegde počinjepočinje neizbežnonakon togatoga gubigubi svakusvaku smisaoi svesve štošto namnam ostajeostaje jeje nadanada dada smosmo donelidoneli ispravnuispravnu odlukustrah ide doide do tačkedo tačke gdetačke gde počinjegde počinje neizbežnonakon toga gubitoga gubi svakugubi svaku smisaoi sve štosve što namšto nam ostajenam ostaje jeostaje je nadaje nada danada da smoda smo donelismo doneli ispravnudoneli ispravnu odlukustrah ide do tačkeide do tačke gdedo tačke gde počinjetačke gde počinje neizbežnonakon toga gubi svakutoga gubi svaku smisaoi sve što namsve što nam ostaješto nam ostaje jenam ostaje je nadaostaje je nada daje nada da smonada da smo donelida smo doneli ispravnusmo doneli ispravnu odlukustrah ide do tačke gdeide do tačke gde počinjedo tačke gde počinje neizbežnonakon toga gubi svaku smisaoi sve što nam ostajesve što nam ostaje ješto nam ostaje je nadanam ostaje je nada daostaje je nada da smoje nada da smo donelinada da smo doneli ispravnuda smo doneli ispravnu odluku

Borili smo se i umorili. Sad nam ostaje samo da branimo ono što smo stekli. -Duško Radović
borili-smo-se-i-umorili-sad-nam-ostaje-samo-da-branimo-ono-to-smo-stekli
Pa u tome i jeste sve - vraćati se. S jedne tačke na zemlji čeznuti, polaziti i ponovo stizati, bez te tačke za koju si vezan, život nije odlaženje i vraćanje - nego lutanje. -Meša Selimović
pa-u-tome-i-jeste-sve-vraati-se-s-jedne-ke-na-zemlji-eznuti-polaziti-i-ponovo-stizati-bez-te-ke-za-koju-vezan-ivot-nije-odlaenje-i-vraanje-nego
obecali smo ja i ti zauvjek,,sve smo srusili,nase sne unistili,,ostaje jedno A i D ZAUVJEK…,,,,, (zauvjek tvoj)
obecali-smo-ja-i-ti-zauvjeksve-smo-srusilinase-sne-unistiliostaje-jedno-a-i-d-zauvjek-zauvjek-tvoj
Strah dolazi nakon učinjenog zločina i to je njegova kazna. -Volter
strah-dolazi-nakon-uinjenog-zloina-i-to-njegova-kazna
Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti