Strah životu kalja obraz često. Ko na brdo, ak i malo, stoji više vidi no onaj pod brdom.


strah-ivotu-kalja-obraz-esto-ko-na-brdo-ak-i-malo-stoji-vie-vidi-no-onaj-pod-brdom
petar ii petrović njegošstrahživotukaljaobrazčestokonabrdoakmalostojivievidinoonajpodbrdomstrah životuživotu kaljakalja obrazobraz čestoko nana brdoak ii malostoji viševiše vidividi nono onajonaj podpod brdomstrah životu kaljaživotu kalja obrazkalja obraz čestoko na brdoak i malostoji više vidiviše vidi novidi no onajno onaj podonaj pod brdomstrah životu kalja obrazživotu kalja obraz čestostoji više vidi noviše vidi no onajvidi no onaj podno onaj pod brdomstrah životu kalja obraz čestostoji više vidi no onajviše vidi no onaj podvidi no onaj pod brdom

Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš. -Poslovice korisnika
nije-srean-onaj-ko-ima-sve-a-hoe-vie-vec-srean-onaj-ko-ima-malo-a-dosta-mu-ogledni-se-na-njega-pa-e-na-drugom-svijetu-imati-sve-to-poeli
Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni. -Duško Radović
nasmeite-se-mnogo-dobrote-i-malo-malo-gorine-oprostite-ivotu-i-svetu-to-nisu-savreni
Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni i jos čudnije, kako nam često baš to malo nedostaje. -Ivo Andrić
udno-kako-malo-potrebno-da-budemo-sretni-i-jos-udnije-kako-nam-esto-ba-to-malo-nedostaje