Strah ne postoji nigde osim u umu.


strah-ne-postoji-nigde-osim-u-umu
dejl karnegistrahnepostojinigdeosimumustrah nene postojipostoji nigdenigde osimosim uu umustrah ne postojine postoji nigdepostoji nigde osimnigde osim uosim u umustrah ne postoji nigdene postoji nigde osimpostoji nigde osim unigde osim u umustrah ne postoji nigde osimne postoji nigde osim upostoji nigde osim u umu

Prav put ne vodi nigde osim do cilja. -Andre Žid
prav-put-ne-vodi-nigde-osim-do-cilja
Rat je opravdan samo kada je neophodan; oružje je dozvoljeno samo kada ne postoji druga nada osim oružja. -Nikolo Makijaveli
rat-opravdan-samo-kada-neophodan-oru-dozvoljeno-samo-kada-ne-postoji-druga-nada-osim-oruja
Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji. -Alber Kami
radije-bih-ivio-svoj-ivot-kao-da-bog-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-zaista-postoji-nego-da-ivim-kao-da-ne-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-postoji