Strah od ljubavi jednak je strahu od života, a oni koji se boje života, već su napola mrtvi.


strah-od-ljubavi-jednak-strahu-od-ivota-a-oni-koji-se-boje-ivota-ve-su-napola-mrtvi
bertrand raselstrahodljubavijednakstrahuživotaonikojisebojevećsunapolamrtvistrah odod ljubaviljubavi jednakjednak jeje strahustrahu odod životaoni kojikoji sese bojeboje životaveć susu napolanapola mrtvistrah od ljubaviod ljubavi jednakljubavi jednak jejednak je strahuje strahu odstrahu od životaa oni kojioni koji sekoji se bojese boje životaveć su napolasu napola mrtvistrah od ljubavi jednakod ljubavi jednak jeljubavi jednak je strahujednak je strahu odje strahu od životaa oni koji seoni koji se bojekoji se boje životaveć su napola mrtvistrah od ljubavi jednak jeod ljubavi jednak je strahuljubavi jednak je strahu odjednak je strahu od životaa oni koji se bojeoni koji se boje života

Strah je deo života. Neki ne znaju kako se suočiti sa strahom. Drugi - i tu ubrajam sebe - nauče živeti sa njim, ne kao s nečim negativnim, već kao s osećanjem za samoodržanjem. -Ajrton Sena
strah-deo-ivota-neki-ne-znaju-kako-se-suoiti-strahom-drugi-i-ubrajam-sebe-naue-iveti-njim-ne-kao-s-neim-negativnim-ve-kao-s-oseanjem-za
Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt. -Buda
nesigurna-i-nepoznata-ina-ivota-onih-koji-su-podlo-smrti-ivot-teak-i-kratak-bremenit-patnjom-ne-postoji-nain-da-oni-koji-su-roeni-izbegnu-smrt
Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom nečist jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota