Strah od patnje je gori od same patnje. I da nikad nijedno srce nije patilo kada je krenulo u potragu za svojim snovima, jer svaki trenutak potrage jeste trenutak sretanja s Bogom i s Vecnošću.


strah-od-patnje-gori-od-same-patnje-i-da-nikad-nijedno-srce-nije-patilo-kada-krenulo-u-potragu-za-svojim-snovima-jer-svaki-trenutak-potrage-jeste
paulo koeljostrahodpatnjegorisamepatnjedanikadnijednosrcenijepatilokadakrenulopotraguzasvojimsnovimajersvakitrenutakpotragejestesretanjabogomvecnoćustrah odod patnjepatnje jeje gorigori odod samesame patnjei dada nikadnikad nijednonijedno srcesrce nijenije patilopatilo kadakada jeje krenulokrenulo uu potragupotragu zaza svojimsvojim snovimajer svakisvaki trenutaktrenutak potragepotrage jestejeste trenutaktrenutak sretanjasretanja ss bogombogom is vecnošćustrah od patnjeod patnje jepatnje je gorije gori odgori od sameod same patnjei da nikadda nikad nijednonikad nijedno srcenijedno srce nijesrce nije patilonije patilo kadapatilo kada jekada je krenuloje krenulo ukrenulo u potraguu potragu zapotragu za svojimza svojim snovimajer svaki trenutaksvaki trenutak potragetrenutak potrage jestepotrage jeste trenutakjeste trenutak sretanjatrenutak sretanja ssretanja s bogoms bogom ibogom i si s vecnošću

Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak jer trenutak je teži, strašniji i duži, od vremena i od večnosti. -Miroslav Mika Antić
svoju-snagu-prepoznae-po-tome-koliko-u-stanju-da-prebrodi-trenutak-jer-trenutak-tei-straniji-i-i-od-vremena-i-od-venosti
Trenutak je dovoljan da se nekog upozna, trenutak je dovoljan da se nekog zavoli, ali ni vječnost nije dovoljna da se zaboravi ono što trenutak stvori. -Narodne poslovice
trenutak-dovoljan-da-se-nekog-upozna-trenutak-dovoljan-da-se-nekog-zavoli-ali-vjenost-nije-dovoljna-da-se-zaboravi-ono-to-trenutak-stvori