Strah je veći invaliditet nego nemati ruke i noge.


strah-vei-invaliditet-nego-nemati-ruke-i-noge
nik vujičićstrahvećiinvaliditetnegonematirukenogestrah jeje većiveći invaliditetinvaliditet negonego nematinemati rukeruke ii nogestrah je većije veći invaliditetveći invaliditet negoinvaliditet nego nematinego nemati rukenemati ruke iruke i nogestrah je veći invaliditetje veći invaliditet negoveći invaliditet nego nematiinvaliditet nego nemati rukenego nemati ruke inemati ruke i nogestrah je veći invaliditet negoje veći invaliditet nego nemativeći invaliditet nego nemati rukeinvaliditet nego nemati ruke inego nemati ruke i noge

Strah od opasnosti je hiljadu puta veći od same opasnosti. -Daniel Defoe
strah-od-opasnosti-hiljadu-puta-vei-od-same-opasnosti
Tužna je stvar nemati prijatelje, ali je još tužnija stvar nemati neprijatelje. -Če Gevara
tuna-stvar-nemati-prijatelje-ali-jo-nija-stvar-nemati-neprijatelje
Bolje je imati loš metod nego nemati nikakav. -Šarl de Gol
bolje-imati-lo-metod-nego-nemati-nikakav
Ples uz narodnjake 1. Dignuti ruke 2. Viknuti: JAOOOOO 3. Prigrliti najblizu osobu 4. Spustiti pogled 5. Cupkati sa noge na nogu 6. Povremeno ponavljati korake 1 ...
ples-uz-narodnjake-1-dignuti-ruke-2-viknuti-jaooooo-3-prigrliti-najblizu-osobu-4-spustiti-pogled-5-cupkati-noge-na-nogu-6-povremeno-ponavljati-korake
Znas onaj osecaj kad ga vidis? Odseku ti se i ruke i noge, ne znas gde da gledas, u stomaku centrifuga, izgubis glas. E, ja znam. To je TAJ osecaj
znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-odseku-ti-se-i-ruke-i-noge-ne-znas-gde-da-gledas-u-stomaku-centrifuga-izgubis-glas-e-ja-znam-to-taj-osecaj